Fairwood – Privacy Verklaring

Hier vind je de privacyverklaring van Fairwood b.v. Hierin wordt omschreven hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan en hoe deze worden verzameld.

 1. Inleiding privacy

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en hoe hiermee wordt omgegaan binnen ons bedrijf.

Wij geven hierin aan waarvoor wij uw gegevens opslaan en voor welke doel. Ook vindt u in deze verklaring de rechten met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden en wij raden u daarom aan deze verklaring periodiek te raadplegen.

 1. Fairwood b.v.

Dit is de privacyverklaring van Fairwood b.v. Fairwood is een bedrijf dat houten vloeren, tafels, kasten en diverse houtproducten en accessoires verkoopt. Voor de verkoop van producten verzamelen wij uw gegevens.

Mocht u zich niet prettig voelen omtrent het gebruik van uw gegevens, neem dan contact met ons op! Onze contact gegevens kunt u onderaan deze verklaring vinden.

 1. Doel gegevens privacy

Voor een aantal doeleinden worden persoonsgegevens verzameld.

 1. Tijdens verkoopgesprekken – Fairwood b.v. vraagt uw persoonsgegevens met betrekking tot het maken van offertes, aanbiedingen en orders.
 2. Voor leveringen – Fairwood b.v. vraagt om uw persoonsgegevens voor het afleveren van de door u bestelde producten.
 3. Bestellingen via webshop – Zodra u een product in onze webshop aanschaft en betaald, worden uw gegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer) gebruikt om de order te kunnen bevestigen en leveren. Bij eventuele vragen kunnen wij telefonisch of per e-mail contact met u opnemen.
 4. Contact opnemen –  Uw gegevens worden verzameld als u contact opneemt met Fairwood via de telefoon of website. In dit formulier wordt alleen gevraagd om benodigde gegevens om een prijsopgave of dienst aan te kunnen bieden, zoals naam, adres gegevens, emailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
 5. Analytics – Fairwood b.v. verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google analytics. Deze gegevens zijn anoniem en worden niet gevonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals duur van website bezoek of pagina’s die u bezoekt.

Uw gegevens worden allen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming alsmede ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegeven, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om uw een product of dienst te kunnen aanbieden.

 1. Ontvangers

De gegevens die wij ontvangen worden verwerkt en beheerd d.m.v. onze eigen administratieve en webmail programma’s.

 1. Opslag periode privacy

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard voor Fairwood b.v., maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Contact opnemen – Op het moment dat u contact met ons opneemt via mail of via een verkoopgesprek dan worden de gegevens via mail maximaal 2 jaar bewaard en voor een verkoopgesprek voor onbepaalde tijd.
 2. Webshop – Bij aankoop van een product in onze webshop worden uw gegevens bewaard in eventueel uw eigen account. Zo kunt u gemakkelijk de producten opnieuw bestellen. Dit gebeurt tot 3 jaar na aankoop. Mocht u dit niet willen dan raden wij aan geen account aan te maken. Uw gegevens worden dan maar maximaal 1 boekjaar bewaard in ons afgeschermde administratieve systeem.
 3. Google Analytics – De gegevens die Analytics verzameld op de website zijn anoniem en dus niet verbonden aan uw persoonlijke gegeven. Deze worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

     6. Beveiliging privacy

Uw persoonsgegevens worden ten behoeve van administratie doeleinde bewaard in ons archief, zowel op papier als in ons administratieve systeem.

De gegevens via genoemde derden, zijn alleen toegankelijk via website software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met twee stap verificatie.

Daarnaast wordt uw bezoek aan de website en webshop beveiligd met een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met Fairwood privé is.  De betaling via de webshop wordt geregeld via ING-betaling (Kassa compleet systeem), via I-Deal. Zij zorgen ook voor een goede afwikkeling en bescherming van uw gegevens.

    7. Uw rechten

 1. Recht op inzage – U heeft ten alle tijden het recht om uw gegevens op te vragen die bij Fairwood zijn vastgelegd en bewaard. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. U ontvangt dan een overzicht van uw gegevens.
 2. Recht op rectificatie – Kloppen uw gegevens niet? Of zijn deze veranderd? Dan heeft u het recht dit te laten rectificeren.
 3. Recht op overdracht – Mocht u uw gegevens nodig hebben die bij Fairwood zijn opgeslagen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Fairwood uw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 4. Recht op wissen van gegevens – Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Fairwood zijn vastgelegd? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.
 5. Recht op indienen van een klacht – U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, indien u vindt dat Fairwood niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.
 6. Recht op stop gegevens gebruik – Wilt u niet dat Fairwood uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik van deze rechten kan via info@fairwood.nl. Wij streven ernaar om binnen een week op uw verzoek te reageren en zullen daarna uw gegevens uit ons systeem verwijderen.

 • Plichten

Fairwood verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Fairwood de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Fairwood met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal eerst uw toestemming hiervoor worden gevraagd.

Fairwood behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Fairwood dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Fairwood te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen,

Fairwood b.v.

Stephensonstraat 23

4004 JA Tiel

info@fairwood.nl

0344-640035

BTW nummer: NL 804487819B01

Kvk nummer: 11033171